Home / Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 2023

PHIÊN TỔNG QUAN

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4

PHIÊN TỔNG QUAN

8:40
KHAI MẠC
8:40 – 8:50

Phát biểu khai mạc

Ông Hoàng Văn Ngọc – CEO Viettel IDC

8:50 – 9:10

Chủ quyền dữ liệu và việc thực thi tại Việt Nam

Ông Trần Nguyên Chung – Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông

9:10- 9:40

Bức tranh toàn cảnh về thị trường TTDL & điện toán đám mây Việt Nam và những khai phá không giới hạn

Tiến sĩ Jung-Kuei Chen – Phó Chủ tịch, Viện Thí nghiệm Viễn thông Chunghwa Telecom

9:40 – 9:45 LUCKY DRAW: Laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9:45 – 9:55 BREAK TIME
10:00 – 12:00 CÁC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
12:00 BẾ MẠC & TIỆC TRƯA

TÀI LIỆU HỘI THẢO

DATA CENTER ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-10:20

Công nghệ nguồn bền vững thế hệ mới hướng tới Trung tâm dữ liệu xanh

Ông Ricky Goh – Tập đoàn Caterpillar

10:20-10:40

Giải pháp hội tụ cho quản trị, vận hành trung tâm dữ liệu

Ông Nguyễn Duy Anh – Chuyên gia giải pháp cấp cao, Solarwinds

10:40-11:00

Xu hướng đổi mới TTDL và ứng dụng thực tế tại Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng phòng kỹ thuật, Viettel IDC

Cùng các khách mời:

  • Ông Huỳnh Trung Dũng – Chuyên gia Hạ tầng TTDL, Viettel IDC
  • Ông Nguyễn Hoàng Long – Kỹ sư hệ thống, CISCO Việt Nam
  • Ông Đặng Tùng Sơn – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam
  • Ông Nguyễn Danh Sơn – Giám đốc Trung tâm Hệ thống và An ninh thông tin, VTV Live
11:00-11:20

Kiến trúc mạng kiểu mới cho TTDL: Kinh nghiệm toàn cầu và bài học cho Việt Nam

Ông Eugene Han -Arista

11:20-11:40

CHIP tối ưu năng lượng – giải pháp đảm bảo tính bền vững cho TTDL

Ông Trần Sơn Bình – AMD

11:40-12:00

Q&A

LUCKY DRAW: Máy tính bảng Microsoft Surface Go 3, Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner.

TÀI LIỆU HỘI THẢO

CLOUD ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-10:20

Tăng tốc cho hành trình đám mây trong hiện tại và tương lai

Ông Đồng Sỹ Cường -Giám đốc Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ số, Viettel IDC

10:20-10:40

Chiến lược dữ liệu mới với giải pháp Lakehouse & Data Mesh  

Ông Hoàng Minh Chính – Kiến trúc sư giải pháp cấp cao, AWS

10:40-11:00

Giải pháp đảm bảo an toàn cho ứng dụng trên mọi đám mây

Ông Sirapob Tangvanichaya – Chuyên gia tư vấn giải pháp, Radware

11:00-11:20

Phương thức triển khai Kubernetes thành công cùng Multicloud

Ông Nguyễn Quang Huy – Kiến trúc sư giải pháp hạ tầng CNTT, DELL Technologies

11:20-11:40

Greenlake – Nền tảng dữ liệu từ biên tới đám mây

Mr. Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Công nghệ, HPE Việt Nam

11:40-12:00
Q&A
LUCKY DRAW: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision, Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner.

 

TÀI LIỆU HỘI THẢO

DX ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-10:20

AI & Big Data:  Nhân tố quyết định cho kỷ nguyên số.

Ông Lê Đăng Ngọc – Giám đốc Khối thị giác máy tính, Viettel Cyberspace

10:20-10:40

Bộ giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy sự thành công của khách hàng

Ông Đào Việt Hùng, Giám đốc Quốc gia, Akamai Technologies

10:40-11:00

Góc nhìn mới về hành trình số của doanh nghiệp

Ông Lê Xuân Quế – CTO, Viettel IDC

11:00-11:20

Giải pháp thông minh hóa hoạt động sản xuất

Ông Trần Trung Dũng – Giám đốc kinh doanh, Allied Telesis

11:20-11:40

Bảo vệ hành trình chuyển đổi số cho các ứng dụng đa nền tảng Cloud

Ông Trần Viết Tâm – Chuyên gia tư vấn bảo mật, Fortinet

11:40-12:00
Q&A
LUCKY DRAW: Máy tính bảng Microsoft Surface Go 3, Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner.
TÀI LIỆU HỘI THẢO

HEALTH TECH ROOM

(TIMELINE DỰ KIẾN)

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-10:20

Phát biểu định hướng chuyên đề

Ông Nguyễn Trường Nam – Cục phó Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế

10:20-10:40

Bài học thực tiễn ứng dụng các giải pháp bệnh viện thông minh từ Đài Loan

Bác sĩ Wui Chiang Lee – Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan

10:40-11:00

Sức mạnh của hệ sinh thái y tế số toàn diện

Ông William Chen  – Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật ICT, Chunghwa Telecom.

11:00-11:20

Giải pháp AI/ML và IoT ứng dụng cho Y tế số trong tương lai 

TS. Yong Chern Chet – Giám đốc Phát triển kinh doanh lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, AWS

11:20-11:40

Nền tảng HIS thế hệ mới

Ông Peter Wu – Giám đốc điều hành, ASUS Cloud, ASUS Life và TWS (Taiwan WebServices)

11:50-12:00
Q&A
LUCKY DRAW: Máy tính bảng Microsoft Surface Go 3, Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner.
TÀI LIỆU HỘI THẢO

DIỄN GIẢ 2023

ÔNG HOÀNG VĂN NGỌC
CEO

VIETTEL IDC

 

ÔNG TRẦN NGUYÊN CHUNG

TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN,

CỤC ATTT, BỘ TT&TT

 

ÔNG JUNG-KUEI CHEN

PHÓ CHỦ TỊCH, VIỆN THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG CHUNGHWA TELECOM

 

ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH 
KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP CẤP CAO, AWS

 

ÔNG ĐỒNG SỸ CƯỜNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIẢI PHÁP

VÀ DỊCH VỤ SỐ, VIETTEL IDC

ÔNG SIRAPOB TANGVANICHAYA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

GIẢI PHÁP, RADWARE

 

ÔNG NGUYỄN QUANG HUY
KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP HẠ TẦNG

CNTT, DELL TECHNOLOGIES

MR. NGUYỄN QUANG VINH
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ,

HPE VIỆT NAM

ÔNG RICKY GOH
TẬP ĐOÀN CATERPILLAR

 

ÔNG NGUYỄN DUY ANH
CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP CẤP CAO, SOLARWINDS

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT,

VIETTEL IDC

ÔNG EUGENE HAN

ARISTA

 

ÔNG TRẦN SƠN BÌNH

AMD

 

ÔNG LÊ ĐĂNG NGỌC

GIÁM ĐỐC KHỐI THỊ GIÁC MÁY TÍNH, VIETTEL CYBERSPACE

ÔNG ĐÀO VIỆT HÙNG
GIÁM ĐỐC QUỐC GIA,

AKAMAI TECHNOLOGIES

ÔNG LÊ XUÂN QUẾ
CTO 

VIETTEL IDC

ÔNG TRẦN TRUNG DŨNG
GIÁM ĐỐC KINH DOANH,

ALLIED TELESIS

ÔNG TRẦN VIẾT TÂM

CHUYÊN GIA TƯ VẤN BẢO MẬT, FORTINET

ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG NAM
CỤC PHÓ CỤC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

BÁC SĨ WUI CHIANG LEE
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỰU CHIẾN BINH ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

 

ÔNG WILLIAM CHEN 
GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KỸ THUẬT ICT, CHUNGHWA TELECOM

 

TS. YONG CHERN CHET

GĐ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

KHU VỰC ASEAN, AWS

ÔNG PETER WU

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, ASUS CLOUD, ASUS LIFE VÀ TWS (TAIWAN WEBSERVICES)