Home / Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 2022

PHIÊN TỔNG QUAN

 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DATA CENTER&CLOUD VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

DATA CENTER

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

CLOUD

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

TRENDING

DATA CENTER&CLOUD INFRASTRUCTURE SUMMIT 2022

– ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI SỐ TẠI VIỆT NAM

09:00 – 09:15 BẮT ĐẦU HỘI NGHỊ
09:15
PHIÊN TỔNG QUAN
09:15-09:30

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Hoàng Văn Ngọc – CEO Viettel IDC

9:30 – 10:00

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DATACENTER & CLOUD VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
PGS. TS. Trần Minh Tuấn – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược TT&TT

10:00 – 10:20 TIỆC TRÀ & THAM QUAN GIAN HÀNG
10:20 – 12:00 CÁC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
12:00 BẾ MẠC & TIỆC TRƯA

DATA CENTER ROOM

10:20 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:20-10:40

Bức tranh TTDL toàn cầu: Xu hướng và thách thức
Ông Patrick Chan – Phó Chủ tịch Uptime Institute Nam Á

10:40-11:00

Thông minh hoá hạ tầng mạng trung tâm dữ liệu
Ông Addison Chi, Giám đốc Kỹ thuật Hệ thống – Arista Networks

 

Toạ đàm: Thị trường Data Center tại Việt Nam

 

1. Ông Nguyễn Đình Tuấn
– Trưởng phòng kỹ thuật, Viettel IDC
 
2. PGS. TS. Trần Minh Tuấn
– Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT
 
3. Ông Bùi Tuấn Việt
– Chuyên gia kỹ thuật hạ tầng DC, Viettel IDC
11:50-12:00 LUCKY DRAW

CLOUD ROOM

10:20
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:20-10:40

Hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin: Chiến lược nào cho tổ chức, doanh nghiệp?
Ông Đồng Sỹ Cường – Giám đốc Trung tâm Giải pháp và dịch vụ số, Viettel IDC

10:40-11:00

Hybrid Cloud Storage: Sự phát triển của Object Storage và ứng dụng cho doanh nghiệp
Ông Phạm Tuấn Ngọc – Giám đốc kinh doanh CSC

11:00-11:20

Phòng chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tại mạng biên
Ông Ashvini Singhal – Giám đốc cấp cao – Quản lý sản phẩm, Châu Á Thái Bình Dương & Nhật Bản – Cloud Security – Akamai

11:20-11:50

Góc nhìn toàn diện về bảo mật đám mây với kiến trúc Zero Trust
Ông Phillip Hùng Cao – Quản lý ASEAN, kênh SE & Zero Trust SME, Palo Alto

 

11:50-12:00
LUCKY DRAW
10:20
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:20-10:40

Ứng dụng nền tảng AI và Omniverse để xây dựng giải pháp doanh nghiệp
Ông Ettikan Kandasamy Karuppiah – Giám đốc công nghệ, khối doanh nghiệp, NVIDIA Nam Châu Á Thái Bình Dương

10:40-11:00

Chuyển đổi kiến trúc ATTT theo mô hình Cyber-Security Mesh
Ông Nguyễn Xuân Nam – Giám đốc Chiến lược, Viettel Cybersecurity 

11:00-11:20

Digital Twins và Công nghệ AI – Xu hướng ứng dụng cho doanh nghiệp
Ông Trịnh Đình Hoàn – Tiến sỹ, Viettel Cyberspace

11:20-11:50

Một số ứng dụng mới của công nghệ Blockchain: Hợp đồng thông minh, Truy xuất nguồn gốc, Tài chính phi tập trung
Ông Benjamin Chiang -Nhà nghiên cứu cấp cao phòng thí nghiệm An toàn thông tin – ChungHwa Telecom

11:50-12:00
LUCKY DRAW