THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO KHỐI NGÀNH

25%

KHỐI CHÍNH PHỦ

Trung ương & Địa phương

70%

KHỐI DOANH NGHIỆP

Ngân hàng – Dịch vụ Tài chính | Sản xuất | Năng lượng & Tiện ích | Viễn thông | Vận tải & Logistics| Bán lẻ & Thương mại điện tử | Đa phương tiện – Nội dung số

5%

KHÁC

Chăm sóc sức khỏe | Xây dựng | Khách sạn | Giáo dục

THEO CHỨC VỤ

38%

C-LEVEL

CXO | CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | Phó chủ tịch | CEO | CISO | CSO | CIO | CTO | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc kỹ thuật số) | CRO | COO | Giám đốc ITal Officer) | CRO | COO | IT Directors

42%

M-LEVEL

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

Bảo mật Công nghệ thông tin | Quản trị mạng và hệ thống | Quản trị rủi ro bảo mật | Phân tích dữ liệu | Hạ tầng và Vận hành | IoT | Chuyển đổi số | Kiểm toán | Quản trị Rủi ro & Tuân thủ | Quản trị dự án

20%

E-LEVEL

E-LEVEL

Kỹ sư CNTT | Tư vấn viên bảo mật| Chuyên viên mạng và hệ thống |Chuyên viên kỹ thuật | Kỹ sư phát triển phần mềm & ứng dụng | Chuyên viên kiểm thử | Tự động hóa & Kiểm soát quy trình

KHÁCH THAM DỰ TIÊU BIỂU 2021

cùng nhiều tổ chức khác…

Đăng ký tham dự ngay để cập nhật các xu hướng bảo mật mới nổi
và trải nghiệm trực tiếp những công nghệ tiên tiến nhất

ĐĂNG KÝ NGAY!

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cô Hồng Nguyễn
Phụ trách khách tham dự

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 15
Mobile:0973 466 428
mail: hong.nguyen@iecgroup.com.vn

Cô Nhi Nguyễn
Phụ trách khách tham dự

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 15
Mobile:0973 559 929
Email: attendee@securitysummit.vn