KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THẢO DATA CENTER&CLOUD INFRASTRUCTURE SUMMIT 2022
Kính gửi Quý vị đại biểu,
BTC Data Center&Cloud Infrastructure Summit 2022 xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia sự kiện.
Quý vị vui lòng hoàn thành phiếu khảo sát dưới đây. Các ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng cho các sự kiện trong tương lai. BTC xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng,
BTC Data Center&Cloud Infrastructure Summit 2022

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Vai trò của Quý vị trong quá trình tham gia mua sản phẩm và giải pháp là gì?*

  (Có thể chọn nhiều phương án)

  Quý vị có kế hoạch triển khai giải pháp an toàn, an ninh mạng cho tổ chức của mình trong 12 tháng tới hay không?*

  Quý vị đã biết tới Sự kiện thông qua những kênh thông tin nào? (Có thể chọn nhiều phương án)*

  B. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỰ KIỆN

  1. Đánh giá của Quý vị về chất lượng tổng quan về chương trình ? *

  3. Quý vị có thu được thông tin và kiến thức mới và hữu ích tại sự kiện để áp dụng vào công việc hiện tại hay không? *

  4. Quý vị thấy phần nội dung/chủ đề nào được chia sẻ tại Hội thảo năm nay là hữu ích nhất cho bản thân? *

  5. Quý vị quan tâm đến giải pháp công nghệ nào và của bên doanh nghiệp nào tại triển lãm năm nay? *

  6. Quý vị mong muốn Vietnam Security Summit 2023 sẽ tập trung vào nội dung và chủ đề gì tại hội thảo? *

  7. Quý vị mong muốn giải pháp công nghệ an toàn, an ninh mạng nào được trưng bày và giới thiệu tại Vietnam Security Summit 2023? *

  8. Quý vị có sẵn sàng tham gia Vietnam Security Summit 2023 hay không? *

  9. Quý vị có các đề xuất gì để cải thiện cho Vietnam Security Summit 2023?

  [cf7sr-simple-recaptcha]