THÔNG TIN CHUNG

Sự an toàn của khách tham dự là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quy tắc phòng chống Covid tại Vietnam Security Summit 2022 được thiết lập nhằm tạo ra hành lang an toàn cho tất cả người tham dự sự kiện. Ban tổ chức sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách tham dự thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Tất cả khách người tham dự được yêu cầu cung cấp chứng nhận về việc đã hoàn thành tiêm chủng đủ các mũi cơ bản phòng chống COVID-19 hoặc kết quả phục hồi sau khi mắc COVID-19. Khách tham dự sẽ chỉ cần xuất trình chứng nhận này một lần và tại cổng chính của sự kiện.

Các chính sách và nỗ lực giảm thiểu rủi ro từ COVID-19 vẫn tuân theo quy định hiện hành và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng tại thời điểm diễn ra sự kiện.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN COVID-19