PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ BỀN VỮNG

ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

ÔNG LÊ QUANG HÀ
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

ĐẠI TÁ PGS.TS TRẦN ĐỨC SỰ
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

ÔNG PHẠM MINH THUẤN
Phó Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

ÔNG XIAOXIN GONG
Chuyên gia cao cấp Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

TỌA ĐÀM: THỊ TRƯỜNG DATACENTER TẠI VIỆT NAM

ĐẠI TÁ PGS.TS TRẦN ĐỨC SỰ
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

ÔNG PHẠM MINH THUẤN
Phó Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

ÔNG XIAOXIN GONG
Chuyên gia cao cấp Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

BẢO VỆ DỮ LIỆU SỐ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

ÔNG VALERIAN ROSSIGNEUX
Giám đốc kỹ thuật, Crowdstrike

ÔNG JOE CUNNINGHAM
Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á – Thái Bình Dương

ÔNG ĐINH TRỌNG DU
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Công ty TNHH điện tử Samsung Vina

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG PHÓ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG TRONG TƯƠNG LAI

THIẾU TƯỚNG TỐNG VIẾT TRUNG
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Tư lệnh 86

ÔNG VŨ LÊ
Kỹ sư giải pháp an ninh, Sophos

BÀ ADITI JAIN
Giám đốc sản phẩm, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.

ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN
Giám đốc công nghệ , Mi2 JSC