Home / Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (DỰ KIẾN)

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ BỀN VỮNG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

BẢO VỆ DỮ LIỆU SỐ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG PHÓ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG TRONG TƯƠNG LAI

AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ BỀN VỮNG

07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00 THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:30 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
08:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
08:50
BÁO CÁO CHÍNH
08:50
AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin

 

 

 

09:10
– THAM LUẬN: “CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP

 

– DEMO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP: KHÔNG TIN AI HẾT – HẬU QUẢ LỚN TỪ SAI LẦM NHỎ

 

Ông Phương Nguyễn, Sáng lập viên, ECQ Global
 

 

 

 

Bạn thương lượng từng đồng cho một cuộc kiểm thử thâm nhập, siết chặt thời gian, hạn chế phạm vi và giới hạn nhiều kỹ thuật xâm nhập. Tuy nhiên, bạn đang phải trả hàng triệu đô la cho Ransomware (Mã độc tống tiền) và trong từ điển đây là “kiểm thử xâm nhập ngược”, bị tấn công, bị khoá và trả bằng bất kỳ “cái giá” nào mà hacker đưa ra, việc này vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên.

 

09:40
XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2023

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

 

 

10:00
LỄ KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

 

10:10
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO
10:30
PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ

 

Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Ông Lê Quang Hà
Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

 

10:50
BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Ông Lê Hoàng Đương, Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin – Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

 

 

 

11:00
TỌA ĐÀM
PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN NỀN TẢNG SỐ
 
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 

  • Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

 

  • Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG

 

  • Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

  • Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

 

 

11:55
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

 

Đại điện Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00 THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:30 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
08:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
08:50
BÁO CÁO CHÍNH
08:50
AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin

 

 

 

09:10
– THAM LUẬN: “CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP

 

– DEMO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP: KHÔNG TIN AI HẾT – HẬU QUẢ LỚN TỪ SAI LẦM NHỎ

 

Ông Phương Nguyễn, Sáng lập viên, ECQ Global
 

 

 

 

Bạn thương lượng từng đồng cho một cuộc kiểm thử thâm nhập, siết chặt thời gian, hạn chế phạm vi và giới hạn nhiều kỹ thuật xâm nhập. Tuy nhiên, bạn đang phải trả hàng triệu đô la cho Ransomware (Mã độc tống tiền) và trong từ điển đây là “kiểm thử xâm nhập ngược”, bị tấn công, bị khoá và trả bằng bất kỳ “cái giá” nào mà hacker đưa ra, việc này vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên.

 

09:40
XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2023

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

 

 

10:00
LỄ KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

 

10:10
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO
10:30
PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ

 

Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Ông Lê Quang Hà
Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

 

10:50
BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Ông Lê Hoàng Đương, Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin – Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

 

 

 

11:00
TỌA ĐÀM
PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN NỀN TẢNG SỐ
 
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 

  • Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

 

  • Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG

 

  • Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

  • Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

 

 

11:55
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

 

Đại điện Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC

07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00 THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:30 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
08:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
08:50
BÁO CÁO CHÍNH
08:50
AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin

 

 

 

09:10
– THAM LUẬN: “CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP

 

– DEMO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP: KHÔNG TIN AI HẾT – HẬU QUẢ LỚN TỪ SAI LẦM NHỎ

 

Ông Phương Nguyễn, Sáng lập viên, ECQ Global
 

 

 

 

Bạn thương lượng từng đồng cho một cuộc kiểm thử thâm nhập, siết chặt thời gian, hạn chế phạm vi và giới hạn nhiều kỹ thuật xâm nhập. Tuy nhiên, bạn đang phải trả hàng triệu đô la cho Ransomware (Mã độc tống tiền) và trong từ điển đây là “kiểm thử xâm nhập ngược”, bị tấn công, bị khoá và trả bằng bất kỳ “cái giá” nào mà hacker đưa ra, việc này vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên.

 

09:40
XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2023

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

 

 

10:00
LỄ KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

 

10:10
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO
10:30
PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ

 

Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Ông Lê Quang Hà
Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

 

10:50
BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Ông Lê Hoàng Đương, Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin – Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

 

 

 

11:00
TỌA ĐÀM
PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN NỀN TẢNG SỐ
 
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 

  • Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

 

  • Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG

 

  • Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

  • Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

 

 

11:55
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

 

Đại điện Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00 THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:30 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
08:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
08:50
BÁO CÁO CHÍNH
08:50
AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin

 

 

 

09:10
– THAM LUẬN: “CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP

 

– DEMO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP: KHÔNG TIN AI HẾT – HẬU QUẢ LỚN TỪ SAI LẦM NHỎ

 

Ông Phương Nguyễn, Sáng lập viên, ECQ Global
 

 

 

 

Bạn thương lượng từng đồng cho một cuộc kiểm thử thâm nhập, siết chặt thời gian, hạn chế phạm vi và giới hạn nhiều kỹ thuật xâm nhập. Tuy nhiên, bạn đang phải trả hàng triệu đô la cho Ransomware (Mã độc tống tiền) và trong từ điển đây là “kiểm thử xâm nhập ngược”, bị tấn công, bị khoá và trả bằng bất kỳ “cái giá” nào mà hacker đưa ra, việc này vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên.

 

09:40
XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2023

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

 

 

10:00
LỄ KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

 

10:10
TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO
10:30
PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ

 

Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
 

 

 

Xem thêm

 

 

 

Ông Lê Quang Hà
Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

 

10:50
BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Ông Lê Hoàng Đương, Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin – Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
 

 

 

 

 

Xem thêm

 

 

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
Giám đốc Trung tâm An toàn, Bảo mật thông tin, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

 

 

 

11:00
TỌA ĐÀM
PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN NỀN TẢNG SỐ
 
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 

  • Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

 

  • Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG

 

  • Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

 

  • Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

 

 

11:55
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

 

Đại điện Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO