Home / Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 2023 – DCCI SUMMIT LIGHT

PHIÊN TỔNG QUAN

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

PHIÊN TỔNG QUAN

8:15-9:00
KHAI MẠC
9:00 – 9:10 Phát biểu khai mạc
Ông Hoàng Văn Ngọc – CEO Viettel IDC

 

9:10 – 9:40 Hành trình ESG và những phương án triển khai tối ưu cho Việt Nam
9:40 – 10:00 Tiệc trà – Tham quan gian hàng công nghệ

TÀI LIỆU HỘI THẢO

CLOUD ROOM

10:00 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00 – 10:20

Chuyển đổi lên đám mây – Lựa chọn nào tối ưu cho tổ chức, doanh nghiệp? 

Ông Đồng Sỹ Cường, Giám đốc Trung tâm Giải pháp và dịch vụ số, Viettel IDC

10:20-10:40

Giải pháp bảo vệ, đồng bộ dữ liệu trên đám mây 
Ông Daniel Omardin, Quản lý cấp cao khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, Veeam

10:40-11:00
Chinh phục mô hình đa đám mây
Ông Nguyễn Quang Huy – Kiến trúc sư giải pháp hạ tầng CNTT, Dell Technologies

11:00-11:20

An ninh mạng trên đám mây và những vẫn đề Devsecops có thể giải quyết
Ông Trịnh Hoài Nam, Giám đốc trung tâm sản phẩm Mass, Công ty An ninh mạng Viettel

11:20-11:50 Toạ đàm: Tăng tốc trên hành trình số
11:50-12:00 Q&A
BỐC THĂM MAY MẮN
12:00 TIỆC TRƯA – KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
TÀI LIỆU HỘI THẢO

DX ROOM

10:00
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
10:00-10:20 Giải pháp cho ngành công nghiệp truyền thông
Ông Hà Như Hải – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh miền Nam, Viettel IDC
10:20-10:40 Ứng dụng Machine Learning cho ngành Fintech
Ông Đặng Minh Tâm, Trưởng bộ phận kiến trúc sư giải pháp, Alibaba Cloud Intelligence Việt Nam
10:40-11:00 Thúc đẩy hành trình số bền vững
Ông Trần Sơn Bình, Giám đốc Kinh doanh, AMD Việt Nam
11:00-11:20

Cáp sợi quang, Nền tảng kết nối của Đô thị thông minh Trung tâm dữ liệu
Ông Adrian Chan, Tổng Giám đốc Đông Nam Á, Corning International

11:20-11:50 Đơn giản hoá mô hình vận hành hệ thống CNTT bằng giải pháp giám sát toàn diện
Ông Aravind Kurapati, Giám đốc bán hàng cấp cao khu vực Châu Á, SolarWinds
11:50 – 12:00 Q&A
BỐC THĂM MAY MẮN
12:00
TIỆC TRƯA – KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
TÀI LIỆU HỘI THẢO