5G và cáp quang biển không còn là rào cản để phát triển AI

Việt Nam có nhiều động lực để phát triển AI, tăng nhu cầu dữ liệu, lưu trữ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

5G và cáp quang biển không còn là rào cản để phát triển AI
AI được đưa vào danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển của Việt Nam. Ảnh: Infoworld

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Example Link